Yulia Beach Inn Bali

Yulia Beach Inn Hotel terletak di jantung daerah Kuta, menawarkan akses menuju banyak bar, night clubs dan restoran. Penuh kebahagian dan kegembiraan dikenal dengan kenyamanan, hemat, penuh dengan keramahan. Tersedia 40 bungalow bergaya Bali dan menjanjikan perlengkapan paling mutakhir dan secara alami sebagai tempat yang tenang. Cottagenya menjanjikan atmospir yang menyegarkan dikelilingi kebun bergaya tropikal. Pusat belanja dan makanan di sekitar hotel. Yulia Beach Inn Hotel sudah pasti sempurna untuk mereka yang mencari kesenangan, petualangan maupun untuk si tukang belanja.